Nhập khẩu hóa chất

Công ty TNHH Chung Minh là đơn vị trực tiếp nhập khẩu hóa chất chính ngạch từ các nước để cung cấp nhằm đáp ứng được nhu cầu sử dụng cũng như sản xuất tại Việt Nam. Các loại hoá chất được nhập khẩu về Việt Nam từ các thị trường như Trung Quốc, Thái Lan, Châu Âu…

Bởi lẽ hoá chất là một trong những mặt hàng phức tạp về tính chất nên Nhà nước đã ban hành một số quy định để giám sát chặt chẽ việc kinh doanh, mua bán và sử dụng hoá chất, đặt biệt đối với việc nhập khẩu hóa chất. Công ty Nam Giao luôn cố gắng cập nhật và tuân thủ đầy đủ các thủ tục và quy định của pháp luật về việc nhập khẩu hóa chất vào Việt Nam.

Các mặt hàng hóa chất được nhập khẩu của chúng tôi bao gồm cả các sản phẩm hóa chất làm nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất cũng như các sản phẩm hóa chất có độ tinh khiết cao và hóa chất đặc thù để phục vụ cho các trung tâm phân tích, cũng như các trung tâm nghiên và cứu phát triển tại Việt Nam.