Hóa chất sản xuất sơn gỗ

Sơn gỗ hay sơn nội thất gỗ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng để hoàn thiện tạo nên những món đồ gỗ đẹp. Ngoài giá trị thẩm mỹ, sơn gỗ góp phần giữ gìn bảo quản chất lượng lớp gỗ bên dưới theo thời gian.

Các thành phần chính của sơn gỗ bao gồm: chất tạo màng hay còn gọi là nhựa phủ (resin), dung môi hòa tan, chất tạo màu (bột màu), chất độn, và các phụ gia để tăng cường tính chất cho sơn. Tùy theo từng công thức và yêu cầu ứng dụng của sơn thành phẩm, tỉ lệ phối trộn giữa các thành phần hóa chất sản xuất sơn gỗ sẽ được điều chỉnh phù hợp tương ứng.

Các dòng sơn gỗ thông dụng hiện nay bao gồm sơn PU (Polyurethane), sơn NC (Nitrocellulose), sơn Alkyd, sơn Vecni. Đối với tổng sản lượng sơn gỗ tại Việt Nam, sơn NC có vai trò quan trong bậc nhất vì phục vụ ngành đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó lớp lớp nhựa Nitrocellulose là nguyên liệu chính yếu của sơn NC.

Hiện tại công ty TNHH Chung Minh là một trong những nhà phân phối Nitrocellulose chính tại thị trường Việt Nam.