Hóa chất sản xuất điện tử

Hóa chất sản xuất điện tử và vật liệu điện tử, hay đơn giản là hóa chất điện tử, có thể được phân loại thành các chất dùng cho bán dẫn và bảng mạch in (PCB) và những hóa chất sử dụng cho cho mạch điện tử khác. Hóa chất bán dẫn bao gồm chất nền bán dẫn, hóa chất xử lý chất bán dẫn và vật liệu đóng gói bán dẫn. Hóa chất xử lý chất bán dẫn bao gồm khí rời và khí đặc biệt, hóa chất ướt, chất cản quang, kim loại màng mỏng và bùn CMP. Khi sự phức tạp của các tấm silicon bán dẫn tiếp tục tăng lên, thì độ tinh khiết của các hóa chất xử lý được sử dụng trong sản xuất chúng cũng phải tăng theo.

Công ty TNHH Chung Minh là nhà cung cấp hóa chất sản xuất điện tử chuyên dụng cho thị trường Việt Nam. Các sản phẩm hóa chất điện tử bao gồm các dung môi yêu cầu có độ sạch cao; dung môi đã loại bỏ hoàn toàn khả năng nhiễm Silicone, DOP và Amide; và các hóa chất đã được phân tích loại bỏ hoàn toàn kim loại (nhằm phân tích vết kim loại).