Hóa chất phòng thí nghiệm

Hóa chất phòng thí nghiệm là những nhóm hóa chất được sử dụng trong ngành khoa học hóa phân tích. Nhiệm vụ cơ bản của hóa phân tích ngày nay là ứng dụng các kỹ thuật, máy móc và hóa chất phân tích để phân tích định tính, định lượng, xác định cấu trúc, đánh giá kết quả và chất lượng sản phẩm, phân tách, làm sạch, và điều chế các hợp chất siêu tinh khiết. Nói cách khác, hóa chất thí nghiệm là những loại hóa chất đạt độ tinh khiết nhất định để đáp ứng các yêu cầu phân tích từ phân tích cơ bản đến phân tích chuyên sâu trong quy mô phòng thí nghiệm.

Hóa chất phòng thí nghiệm không chỉ được sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu hay trong học tập. Ngày nay, hóa chất phòng thí nghiệm được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất để kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu vào cũng như các thành phẩm đầu ra.

Với 20 năm làm việc trong lĩnh vực hóa chất phân tích, công ty Chung Minh đã phân phối hầu hết các mặt hàng hóa chất tại Việt Nam từ những hóa chất phân tích thông thường (AR) đến những hóa chất đòi hỏi yêu cầu cao như HPLC/LCMS (Sắc ký lỏng cao áp), GC-MS (sắc ký khí), hóa chất chuẩn độ, … cũng như một số hóa chất chuyên sâu phục vụ sản xuất đặc thù tại thị trường Việt Nam.