Keo công nghiệp là một loại keo dùng để dán các vật liệu khác nhau trong công nghiệp. Keo công nghiệp có thành phần chính là các hợp chất hóa học tổng hợp như Methylene Chloride, Ethyl Acetate, Toluene, Methyl cyanoacrylate… Keo công nghiệp có độ kết dính cao và khô nhanh.