Hóa chất sản xuất thực phẩm

Hóa chất sử dụng cho sản xuất thực phẩm bao gồm các chất giúp gia tăng hay ngăn chặn sự thay đổi của thực phẩm qua một số phương pháp chế biến. Hóa chất sản xuất thực phẩm bao gồm các loại như carbohydrat, lipid, và protein, nhưng nó cũng bao gồm các lĩnh vực như nước, vitamin, khoáng chất, enzym, phụ gia thực phẩm, hương vị, và màu sắc … Trong đó, các phụ gia thực phẩm là các chất được bổ sung thêm vào thực phẩm để bảo quản hay cải thiện hương vị và bề ngoài của chúng nhì trong ngon mắt hơn. Một số phụ gia thực phẩm hay gia vị hết sức quen thuộc như đường, muối, màu thực phẩm.

Công ty TNHH Chung Minh cung ứng một số hóa chất chuyên biệt để sử dụng cho phân tích thực phẩm cũng như các hóa chất đạt tiêu chuẩn thực phẩm sử dụng trong sản xuất tại các nhà máy thực phẩm.