Giới thiệu sản phẩm

Cyclo Hexanone, còn gọi là Dầu ông già, là một hợp chất hữu cơ vòng cyclohexanone có công thức phân tử là C6H10O. Nó là một chất lỏng không màu với mùi thơm đặc trưng, thường được sử dụng làm dung môi trong các ứng dụng công nghiệp và hóa học.
Dầu ông già có tính chất hòa tan tốt trong nước và các dung môi hữu cơ khác như ethanol, ethyl ether và chloroform. Nó có tính ổn định và có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng phân tích, như đo lượng cực kỳ nhỏ của hợp chất hữu cơ trong các mẫu.
Ngoài ra, Cyclo Hexanone cũng được sử dụng trong sản xuất một số hợp chất hữu cơ khác như cetyl alcohol, adipic acid, và cyclohexanol. Tuy nhiên, nó cũng là một hợp chất có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu được sử dụng không đúng cách, do đó cần được xử lý và sử dụng một cách an toàn và đúng cách.