Giới thiệu sản phẩm

Kích thước : 230 x 280mm.
Quy cách : 100 tờ / xấp.
Hạt cát : 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 600,…
Đặc trưng : lưng xám – cát đen.
Ứng dụng : Thích hợp cho chà bằng tay hoạc máy, xử lí bề mặt gỗ, kim loại, nhựa…