Giới thiệu sản phẩm

Nhựa Nitro Cellulose NC là một loại nhựa dẻo, được sản xuất bằng cách trộn nitrocellulose và các dung môi hòa tan khác. Nhựa Nitro Cellulose NC được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất mực in, sơn và phủ bề mặt, sản xuất phim và đồ chơi mô hình.
Có nhiều loại nhựa Nitro Cellulose NC có sẵn trên thị trường, với độ nhớt khác nhau. Các loại nhựa Nitro Cellulose NC thường được phân loại theo độ nhớt và được ghi chú bằng các số như 1/2S, 1/4S, 5S, 20S, 120S, 150S.
– NC 1/2S: độ nhớt thấp, thường được sử dụng để sản xuất mực in và sơn.
– NC 1/4S: độ nhớt trung bình, thường được sử dụng để sản xuất sơn và phủ bề mặt.
– NC 5S: độ nhớt trung bình cao, thường được sử dụng để sản xuất mực in đa năng và các sản phẩm phủ bề mặt khác.
– NC 20S: độ nhớt cao, thường được sử dụng để sản xuất phim, đồ chơi mô hình và sản phẩm phủ bề mặt khác.
– NC 120S và 150S: độ nhớt rất cao, thường được sử dụng để sản xuất sơn và phủ bề mặt cho các bộ phận sắt thép, gỗ và kim loại khác.
Nhựa Nitro Cellulose NC có độ bóng, độ che phủ cao, dính tốt và dễ sử dụng. Tuy nhiên, cần cẩn thận khi sử dụng vì nó có tính chất dễ cháy và không thân thiện với môi trường.