Giới thiệu sản phẩm

Kích thước : 230 x 280mm.
Quy cách : 100 tờ / xấp.
Hạt cát : 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 600, 800…
Đặc trưng : lưng màu xanh – cát trắng.
Công dụng : dùng chà nhám, đánh bóng các bề mặt như tường, sắt, nhôm, gỗ…
Ứng dụng : chà bề mặt gỗ, tường, sơn.